WaarikslaapCITAAT

Hoe kan het dat er eerst maar één statushouder naast mij woonde en nu een heel gezin?

Gepubliceerd op 9 juli 2018

Veel statushouders komen alleen naar Nederland. Sommigen hebben in het land van herkomst wel een gezin. Zodra zij een verblijfsstatus hebben, vragen zij vaak gezinshereniging aan. Als het gezin mag overkomen, wordt gekeken of de huidige woning van de statushouder passend is. Zo ja, dan trekt het gezin er bij in. Zo niet, dan wordt een andere woning gezocht en komt de woning weer vrij.

Soms komt het voor dat vrienden, familie of bekenden die nog geen verblijfsstatus hebben (en in een asielzoekerscentrum verblijven) logeren bij de statushouder. Als u dit als buurtbewoner signaleert, meld het ons, dan kunnen wij de situatie beoordelen. Voor al onze huurders geldt dat overbewoning niet is toegestaan.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen