WaarikslaapCITAAT

Hoe worden de statushouders verdeeld over de gemeentes?

Gepubliceerd op 9 juli 2018

Iedere gemeente in Nederland krijgt per half jaar een aantal te huisvesten statushouders toegewezen. De verdeling van deze aantallen over Nederland gaat op basis van het inwoneraantal van de gemeente.

Bij het huisvesten van statushouders wordt extra zorg besteed aan de acceptatie en het draagvlak van omwonenden. Op deze manier worden de belangen van de zittende huurders en de (nieuwe) statushouders gewaarborgd. Bij het huisvesten van statushouders houden we zoveel mogelijk rekening met spreiding. Hierdoor ontstaat er een gezonde mix en vindt er geen verdringing plaats van andere doelgroepen. Alleen dan ontstaat er een goede basis voor de inburgering. We zijn daarbij wel afhankelijk van de vrijkomende woningen en het aantal personen per woning.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen