Informatie over verstrekken 'Eenmalige energietoeslag' gemeente

Gepubliceerd op 28 april 2022

Vanwege de stijgende energieprijzen hebben veel huishoudens moeite met het betalen van de energielasten. 
Inwoners die rond moeten komen met een bescheiden inkomen (120% van het sociaal minimum) kunnen via hun gemeente een tegemoetkoming ‘Eenmalige energietoeslag’ krijgen. 
Informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Dantumadiel en de gemeente Noardeast-Fryslân. Ook leest u informatie over wat de gemeente voor u kan doen om de energielasten te verlagen.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.
Zonder dit kennismakingsgesprek wordt u geen woningaanbieding gedaan.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen