WaarikslaapCITAAT

Is Thus Wonen verplicht om van een voorlopige aanbieding een definitieve aanbieding te maken?

Gepubliceerd op 21 juli 2015

Nee, wij behouden ons het recht voor om een woning uiteindelijk niet definitief toe te wijzen. Bijvoorbeeld op basis van inkomensgegevens, huurschulden of huurgeschiedenis.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen