WaarikslaapCITAAT

Kan ik voorrang of urgentie krijgen?

Gepubliceerd op 18 mei 2020

Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunnen mensen voorrang krijgen. Deze zijn:

1. WMO-urgenten
U kunt eventueel voorrang krijgen op het woningaanbod, als u vanwege uw gezondheid een aangepaste woning nodig heeft. Voorwaarde is wel dat dit op voordracht van het WMO-loket van uw gemeente gebeurt.

2. Huurders uit herstructureringsgebieden
Huurders van Thús Wonen die in een herstructureringsgebied wonen, krijgen voorrang op het woonaanbod. 

3. Statushouders
Elke gemeente heeft een taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Als woningcorporatie huisvesten wij statushouders voor onze gemeenten, omdat de gemeenten zelf geen woningen verhuren. Hierover zijn afspraken met de gemeenten gemaakt.

Geen redenen voor urgentie
U kunt geen urgentieverklaring krijgen als een van de volgende redenen van toepassing is op uw situatie:
•        te kleine of slechte behuizing;
•        echtscheiding of relatiebreuk met of zonder kinderen;
•        gezinsuitbreiding; 
•        relatieproblemen met ouders of personen waarbij ingewoond wordt;
•        financiële problemen; 
•        burenruzies of geluidsoverlast;
•        het ontbreken van woonruimte.
 

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen