WaarikslaapCITAAT

Nieuwsartikel mei 2019

Gepubliceerd op 9 mei 2019

Het nieuwsartikel in de Nieuwe Dockumer Courant en de Kollumer Courant van 8 mei 2019, kunt hier downloaden.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen