Onderzoek woonlasten

Gepubliceerd op 26 januari 2023
Onderzoek woonlasten

RIGO doet onderzoek naar de woonlasten van huurders van sociale huurwoningen in Friesland. Alle Friese huurdersorganisaties en woningcorporaties doen hieraan mee. Ook Thús Wonen. Het onderzoek geeft een beter beeld van de betaalbaarheid van wonen. Met de uitkomsten kijken we hoe voor u het wonen betaalbaar blijft. 

Onderdeel van het onderzoek is een enquête onder huurders. Misschien ontvangt u daarom een e-mail van ons. In die e-mail staat een uitnodiging om de enquête in te vullen. We hopen dat u ons hierbij wil helpen! 

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.
Zonder dit kennismakingsgesprek wordt u geen woningaanbieding gedaan.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen