Per 1 oktober 2022 nieuwe directeur-bestuurder Thús Wonen

Gepubliceerd op 2 augustus 2022
Per 1 oktober 2022 nieuwe directeur-bestuurder Thús Wonen

Rienk van der Meulen start per 1 oktober 2022 als directeur-bestuurder van Thús Wonen. De bestuursfunctie werd vanaf 1 februari 2022 ad interim ingevuld door Rein Swart. Rienk heeft veel ervaring in de volkshuisvesting en heeft bij diverse corporaties functies vervuld.

De raad van commissarissen van Thús Wonen is blij Rienk te kunnen benoemen. Marjolein Sulter-Zeinstra, voorzitter raad van commissarissen: “Met zijn ervaring, zijn maatschappelijke betrokkenheid, zijn energie en Friese achtergrond past Rienk van der Meulen uitstekend bij Thús Wonen. We hebben er alle vertrouwen in dat hij de ingezette koers van Thús Wonen voortvarend zal vervolgen, in goede samenwerking met de omgeving. Hij is een echte verbinder met oog voor resultaat.

Rienk van der Meulen: “Als geboren Fries ken ik de prachtige regio Noordoost-Fryslân. Thús Wonen is een gewaardeerde corporatie in dit gebied. Er liggen volkshuisvestelijke uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van de verduurzaming en leefbaarheid. Ik zet mij graag in om samen met de medewerkers, huurders en belanghebbenden vanaf 1 oktober verder te werken aan betaalbaar wonen in een leefbare woonomgeving.”

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.
Zonder dit kennismakingsgesprek wordt u geen woningaanbieding gedaan.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen