WaarikslaapCITAAT

Persbericht: Jeannette Dekker vertrekt bij Thús Wonen

Gepubliceerd op 8 november 2021
Persbericht: Jeannette Dekker vertrekt bij Thús Wonen

Jeannette Dekker, directeur-bestuurder van Thús Wonen, vertrekt per 1 februari 2022 bij Thús Wonen, vanwege privé-omstandigheden.

Jeannette Dekker: “Het besluit om te vertrekken bij Thús Wonen was niet gemakkelijk. Ik heb met veel plezier gewerkt aan de volkshuisvestelijke opgaven in deze mooie regio. Ik kijk met trots terug op de constructieve samenwerking met medewerkers, huurders en belanghouders en de daarmee behaalde resultaten in de afgelopen jaren.” 

Marjolein Sulter, voorzitter Raad van Commissarissen van Thús Wonen: “Jeannette heeft in de afgelopen jaren als bestuurder een koers uitgezet waar medewerkers, huurders, maar ook andere belanghebbenden zich thuis bij voelen. Als corporatie is Thús Wonen in de afgelopen jaren nog sterker geworteld in de ‘Mienskip’ van Noordoost Fryslân. Jeannette heeft zich daar met de medewerkers met hart en ziel voor in gezet. De Raad van Commissarissen heeft met regelmaat en veel waardering kennis genomen van de uitstekende resultaten die in haar bestuursperiode werden bereikt.”

De Raad van Commissarissen beraadt zich over de opvolging.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.
Zonder dit kennismakingsgesprek wordt u geen woningaanbieding gedaan.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen