Persbericht: Thús Wonen reageert op tv-uitzending over privé verhuur

Gepubliceerd op 23 juni 2023

Op 22 juni 2023 heeft Nieuwsuur in haar uitzending aandacht besteed aan het privé verhuren van woningen door bestuurders en commissarissen van woningcorporaties. Daarbij is de vraag opgeroepen of er sprake is van (de schijn van) belangenverstrengeling. Deze vraag raakt de integriteit van een aantal bestuurders en commissarissen en indirect die van de hele corporatiesector.

Thús Wonen neemt deze kwestie zeer serieus en heeft direct een inventarisatie gehouden onder haar bestuurder en commissarissen. Hieruit blijkt dat er bij Thús Wonen geen sprake is van dergelijk particulier bezit onder de bestuurder en commissarissen. Ook is er geen aanwijzing voor belangenverstrengeling of andere onregelmatigheden.

Thús Wonen hecht veel waarde aan transparantie en integriteit en houdt zich aan de Governancecode. Thús Wonen staat voor een eerlijke en sociale volks­huisvesting en zet zich dagelijks in voor het bieden van goede en betaalbare woningen aan huurders. De corporatie blijft zich daarvoor inzetten, met respect voor de wet- en regelgeving en de maatschappelijke opgave waar zij voor staat.

Thús Wonen betreurt de mogelijke onrust die de tv-uitzending Nieuwsuur heeft veroorzaakt onder de huurders en andere belanghebbenden. Zij staat open voor vragen en opmerkingen en zal deze zo goed mogelijk beantwoorden.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.
Zonder dit kennismakingsgesprek wordt u geen woningaanbieding gedaan.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen