Update over ons nieuwe Ondernemingsplan!

Gepubliceerd op 2 juli 2024

Afgelopen voorjaar zijn we gestart met een grootschalig onderzoek naar het nieuwe ondernemingsplan van Thús Wonen. Via gesprekken, groepssessies en online vragenlijsten hebben we waardevolle input verzameld van scholieren, huurders, partners en gemeenten. In totaal hebben we van meer dan 3.000 mensen gehoord wat ‘Noflik wonen in de Mienskip’ voor hen betekent.
 
Ons onderzoek heeft mooie en belangrijke inzichten opgeleverd, die de basis vormen voor ons nieuwe ondernemingsplan: een plan dat écht aansluit bij de wensen en behoeften van alle betrokkenen. De totstandkoming van ons nieuwe ondernemingsplan kost echter iets meer tijd dan verwacht. Daarom moeten we onze belofte om vóór de zomervakantie de eerste opzet van het plan te toetsen, verplaatsen naar midden september.
 
Voor nu wensen we iedereen een fijne zomer en willen we alle deelnemers aan het onderzoek bedanken voor hun bijdrage. Samen werken we aan Noflik wonen in de Mienskip!

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.
Zonder dit kennismakingsgesprek wordt u geen woningaanbieding gedaan.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen