WaarikslaapCITAAT

Waarom biedt Thús Wonen aan statushouders woningen aan?

Gepubliceerd op 9 juli 2018

Elke gemeente heeft een taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Als woningcorporatie huisvesten wij al jaren statushouders voor onze gemeenten. Op de reguliere woningmarkt komen deze mensen niet aan een woning, een belangrijke reden waarom wij deze groep aan een woning helpen.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen