WaarikslaapCITAAT

Wat is een driepartijenovereenkomst?

Gepubliceerd op 18 juli 2016

Een vorm waarbij wonen en zorg in de eerste periode van het zelfstandig wonen zijn gekoppeld, is een ‘driepartijenovereenkomst’.

Thús Wonen heeft huurovereenkomsten opgesteld voor personen die alleen met professionele begeleiding in staat zijn om zelfstandig in een sociale huurwoning te wonen. De personen uit deze groep worden, met behulp van een ‘driepartijenovereenkomst’ tussen Thús Wonen, de begeleidende instantie en de huurder, zelfstandig gehuisvest. Door ondertekening van dit contract is de huurder verplicht om mee te werken aan zorg en begeleiding.

Thús Wonen stelt bijvoorbeeld een ‘driepartijenovereenkomst’ als voorwaarde bij personen die lijden aan psychische problematiek of die een (licht) verstandelijke beperking hebben.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen