WaarikslaapCITAAT

Wat is een eindafrekening servicekosten?

Gepubliceerd op 23 juli 2019

Ieder jaar ontvangen onze huurders die te maken hebben met servicekosten een eindafrekening voor de servicekosten. Dit is berekend over het afgelopen jaar. Daarin staat precies wat er aan voorschot is betaald en hoeveel kosten er zijn gemaakt.
Op de afrekening staat:
- omschrijving om welke servicekosten het gaat;
- kosten voor alle woningen in dit complex: bijvoorbeeld alle woningen waarvan de gemeenschappelijke tuin wordt onderhouden, of een flatgebouw waar een huismeester is, of waar de ramen worden schoongemaakt;
- uw aandeel in de kosten: dit zijn de kosten voor alle woningen in dit complex gedeeld door het aantal woningen waar dit betrekking op heeft;
- in rekening gebracht voorschot: dit is het maandbedrag dat u aan servicekosten betaalt;
- administratiekosten: dit zijn de kosten die Thús Wonen moet maken om de servicekosten te kunnen verwerken en met de huurder af te rekenen. Wij rekenen hiervoor 5% van uw aandeel in de kosten met een minimumbedrag van € 7,50;
- saldo afrekening: dit is het bedrag dat u over 2018 te veel of te weinig heeft betaald. Voor ieder onderdeel van de servicekosten hebben wij dit berekend;
- huidig voorschotbedrag per maand: dit is het maandelijkse bedrag aan servicekosten dat u nu betaalt.
- nieuwe voorschotbedrag per maand met ingang van 1 juli 2019: dit is het nieuw vastgestelde maandelijkse bedrag aan servicekosten dat u vanaf 1 juli 2019 gaat betalen.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen