WaarikslaapCITAAT

Wat is een inkomensverklaring en hoe kom ik er aan?

Gepubliceerd op 10 december 2018

Dit is een verklaring van de Belastingdienst over de hoogte van uw inkomen. Zonder deze specifieke inkomensverklaring mogen wij u niet (definitief) een woning toewijzen. Bij het vaststellen van het jaarinkomen telt de Belastingdienst de inkomsten van kinderen niet mee. Alleen het bruto jaarinkomen wordt meegeteld.
U kunt de inkomensverklaring downloaden bij de Belastingdienst door hier te klikken. Deze kunt u dan direct naar ons mailen of uitprinten. Telefonisch aanvragen kan ook, kosteloos via telefoonnummer 0800 0543. U heeft dan wel uw burgerservicenummer nodig. Het duurt dan minimaal 5 werkdagen voordat u het ontvangt.

Een kopie van de 'Definitieve Aanslag Inkomstenbelasting' mag ook als inkomensverklaring worden gebruikt.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen