WaarikslaapCITAAT

Wat is een statushouder?

Gepubliceerd op 9 juli 2018

Een statushouder is iemand die een (tijdelijke) verblijfsvergunning heeft gekregen en dus (tijdelijk) in Nederland mag blijven. Na vijf jaar kunnen statushouders een definitieve verblijfsvergunning aanvragen.

Statushouders krijgen de eerste periode begeleiding van Vluchtelingenwerk. Ze krijgen bijvoorbeeld hulp bij het vinden van hun weg in Nederland en met het regelen van financiën, onderwijs, taal en werk. Wanneer na deze periode mensen nog langer hulp nodig hebben, nemen reguliere hulpverleningsinstanties dit over of beslist de gemeente dat de statushouders langer begeleiding nodig heeft van Vluchtelingenwerk.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen