WaarikslaapCITAAT

Wat staat er in een verhuurdersverklaring?

Gepubliceerd op 26 februari 2019

In een verhuurdersverklaring verklaart uw huidige of vorige verhuurder:
- of u als huurder aan uw betalingsverplichtingen voldeed;
- of u wel of geen overlast heeft veroorzaakt in uw woonomgeving;
- of u zich eventueel schuldig heeft gemaakt aan andere zaken, zoals onderverhuur,
fraude en het gebruiken van de woning voor doeleinden waarvoor de woning niet
bestemd is.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen