Wijziging verkoopregels woningcorporaties

Gepubliceerd op 1 juli 2024

Nieuwe regels verkoop sociale huurwoningen per 1 juli 2024
Woningcorporaties die (grondgebonden) woningen willen verkopen, moeten die eerst aanbieden aan huurders. Dit is afgesproken in de nationale prestatieafspraken en verder uitgewerkt in nieuwe verkoopregels. De ingangsdatum van deze regels is nu definitief vastgesteld op 1 juli 2024.  
 
Woningen eerst aanbieden aan huurders
Voor onverhuurde woningen van de verkooplijst gaat het om de volgende veranderingen:
De huurders die een sociale huurwoning huren van een corporatie in de gemeente waar de betreffende corporatie actief is, krijgen voorrang bij de verkoop. Dat geldt voor een periode van 4 weken. Aan deze geïnteresseerde huurders moet de corporatie de getaxeerde marktwaarde bekendmaken. De woningcorporatie geeft, naast deze regels, zelf invulling aan de verkoop. De corporatie hoeft de woning bijvoorbeeld niet te verkopen aan de hoogste bieder.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.
Zonder dit kennismakingsgesprek wordt u geen woningaanbieding gedaan.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen