Project Zonnepanelen is groot succes

Project Zonnepanelen is groot succes

Thús Wonen verduurzaamt haar woningen. Naast het isoleren van de woningen zijn wij in 2019 gestart met het plaatsen van zonnepanelen op onze woningen, zodat de energielasten voor huurders omlaag gaan. Voor het plaatsen van de zonnepanelen werkt Thús Wonen samen met Wocozon. Van de bijna 6.500 woningen die Thús Wonen bezit, zijn er ongeveer 5.500 geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Begin 2024 zijn ruim 4.500 woningen voorzien van zonnepanelen. 

De zonnepanelen zullen in de periode 2019-2025 projectmatig worden geplaatst. Samen met Wocozon doet Thús Wonen huurders een aanbod om zonnepanelen op het dak te plaatsen. Huurders betalen een vast bedrag van € 1,- per paneel per maand in de servicekosten aan Thús Wonen. Gemiddeld zullen er 7 panelen per woning worden geplaatst. Het plaatsen van de zonnepanelen heeft in vrijwel alle gevallen een (zeer) gunstig financieel effect. Van De Bewonersraad hebben wij mede daarom een positief advies ontvangen voor het plaatsen van zonnepanelen op onze huurwoningen.

Thús Wonen kiest ervoor een zo groot mogelijk aantal huurders te laten profiteren van de zonnestroom. Het is daarvoor noodzakelijk om de plaatsing van de zonnepanelen per complex (delen van een straat) uit te voeren. Op individuele verzoeken van onze huurders kunnen wij daarom niet ingaan. Alle huurders van geschikte woningen zullen tijdens de periode 2019-2025 een persoonlijk aanbod krijgen.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.
Zonder dit kennismakingsgesprek wordt u geen woningaanbieding gedaan.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen