Fries huurderssteunpunt

Namens de Samenwerkende Friese Huurdersorganisaties biedt dit platform Friese huurders die dat nodig hebben een (financieel) steuntje in de rug. Je vindt er wellicht mogelijkheden om je woonlasten te beperken. Check hiervoor: www.frieshuurderssteunpunt.nl.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.
Zonder dit kennismakingsgesprek wordt u geen woningaanbieding gedaan.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen