Gemeentelijke tegemoetkomingen

Iedere gemeente ondersteunt huishoudens met een laag inkomen om echt noodzakelijke uitgaven te kunnen doen. Denk hierbij aan bijzondere bijstand. Deze is bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten die niet via een andere regeling vergoed worden. Bijvoorbeeld kosten vanwege ziekte, een verhuizing of echtscheiding. Of u hiervoor in aanmerking komt, hangt af van uw inkomen en uw vermogen.
 
Bent u tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd en moet u langdurig rondkomen van een minimuminkomen zonder dat er zicht is op een hoger inkomen? Dan kunt u in aan­mer­king komen voor de individuele inkomenstoeslag. Dit is een jaarlijkse toeslag. Ook met een laag inkomen uit werk heeft u hier misschien recht op. De gemeente bepaalt en toetst of er recht is op deze toeslag en hoeveel.
 
Heeft u schoolgaande kinderen? De gemeente kan een bijdrage verstrekken in de indirecte schoolkosten van kinderen voor bijvoorbeeld een schoolkamp, schooltas, fiets of leermiddelen.

Binnen uw gemeente kunt u met een laag inkomen gebruik maken van een collectieve ziektekostenverzekering. Het gaat hier om een basisverzekering plus een aanvullende verzekering. De zorgverzekeraar biedt dan een collectiviteitskorting voor de aanvullende verzekeringen aan.
 
De gemeente heeft ook regelingen die de maatschappelijke participatie bevorderen. Dit om te voorkomen dat inwoners met een laag inkomen in een isolement raken. Denk hierbij aan deelname aan een cursus, muzieklessen of lidmaatschap van een sportclub. Vaak werken gemeenten met een voordeelpas, waarmee u korting kunt krijgen. Ook kan het zijn dat de gemeente een declaratiefonds heeft. Informeer hiernaar bij uw gemeente.
 
In veel gemeenten kunnen huishoudens die niet rond kunnen komen, tijdelijk gebruik maken van een voedselbank of kledingbank. Meer informatie treft u aan op Voedselbank Dokkum of Voedselbank Dantumadiel. Bij een speelgoedbank kunnen ouders met een gering budget speelgoed halen voor hun (klein)kinderen.
 
Niet iedereen die recht heeft op gemeentelijke regelingen maakt hier ook echt gebruik van. Misschien kent u de regeling niet, of bent u in de veronderstelling dat u hiervoor niet in aanmerking komt. Of misschien denkt u dat het ingewikkeld is dit aan te vragen. Besef dan wel dat u mogelijk veel geld misloopt waar u wel recht op heeft. Op Bereken uw recht berekent u gemakkelijk op welke tegemoetkomingen u recht heeft. Bijzondere bijstand is hierin niet opgenomen. Hiervoor gelden bijzondere regels. Vraag hiernaar bij uw gemeente.

 

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.
Zonder dit kennismakingsgesprek wordt u geen woningaanbieding gedaan.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen