Nieuws

Onderzoek woonlasten

Onderzoek woonlasten

RIGO doet onderzoek naar de woonlasten van huurders van sociale huurwoningen in Friesland. Alle Friese huurdersorganisaties en woningcorporaties doen hieraan mee. Ook Thús Wonen. Het onderzoek ...

Lees meer

Krantenpagina december 2022

Krantenpagina december 2022

Onze krantenpagina is geplaatst in de Nieuwe Dockumer Courant van 21 december. In het hoofdartikel gaan wij in op een aantal leefbaarheidsacties die wij hebben uitgevoerd vanuit het Woonbelevingsonder...

Lees meer

Passend toewijzen 2023

Voor het verhuren van een woning doen wij een inkomenstoets. Voor woningzoekenden met een bruto (verzamel)inkomen boven de € 44.035 (eenpersoonshuishouden) en € 48.625 (meerpersoonshuishoude...

Lees meer

Benoeming nieuwe commissaris per 1 januari 2023

De raad van commissarissen (RvC) van Thús Wonen heeft met ingang van 1 januari 2023 Mariska van Sleen benoemd als commissaris. 

Op 1 januari 2023 treedt Marjolein Sulter af als commissa...

Lees meer

Krantenpagina september 2022

Krantenpagina september 2022

Er is weer een nieuwe krantenpagina geplaatst in de Nieuwe Dockumer Courant van woensdag 28 september. Het hoofdartikel gaat dit keer over verduurzamen: 'Verduurzamen doen we samen'. 
Oo...

Lees meer

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.
Zonder dit kennismakingsgesprek wordt u geen woningaanbieding gedaan.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen