WaarikslaapCITAAT

Nieuwsartikel november 2019

Gepubliceerd op 7 november 2019

Onze redactionele pagina in de Kollumer Courant en de Nieuwe Dockumer Courant van 7 november 2019 staat deze keer in het teken van ‘De Voorzieningenwijzer' en is hier te downloaden.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen